Szolgáltatásaim

„Tudnod kell, melyik kikötő felé tartasz, mielőtt be akarnád fogni a jó szelet, mely odarepít.”

(Seneca)

Bízom benne, hogy a KapcsolatMentor szolgáltatásai között Ön is megtalálja azt, amely hatékony megoldást kínál problémájára.

A coachingok és a tanácsadás, mentorálás során mindig csak ketten beszélgetünk, míg a mediációk alkalmával két ember közötti konfliktus feloldásán már hármasban dolgozom a felekkel. Utóbbi esetben fontos hangsúlyozni, hogy a hármasban eltöltött mediáció előtt minden esetben szükség van úgy nevezett előkészítő beszélgetésekre, amely során külön-külön beszélgetek a felekkel annak érdekében, hogy minél jobban feltérképezzem az adott szituációt.

Amennyiben problémája van, de nem tudja pontosan eldönteni, hogy miben és hogyan szeretne segítséget kapni, az első tanácsadás keretében közösen eldöntjük, hogy melyik szolgáltatással tudom Önt a leghatékonyabban támogatni.

A coaching és a mediáció általános menete

Coaching

Fontos hangsúlyozni, hogy a coach nem tanácsadó és nem terapeuta, jóllehet a coach és a kliens kapcsolata ugyanúgy bizalomra épül, és titoktartás jellemzi. A coach aktív hallgatással, figyelemmel van jelen, közben visszajelzéseket ad, és kérdéseket tesz fel. Az interakció támogatja, segíti az ügyfelet abban, hogy felismerje és megtanulja mozgósítani saját erőforrásait, ezáltal képes legyen lépéseket tenni annak érdekében, hogy elérje a céljait.

A coach azonosítja és fejleszti az egyén már meglévő képességeit és erősségeit, elősegítve ezzel a továbblendülést, illetve az elakadások, problémák megoldását. A coach az ügyfél sikeréért, fejlődéséért dolgozik, elfogadva, támogatva és végigkísérve őt a változás folyamatán. A közös munka célja nem csupán az önismeret fejlesztése, hanem az önbecsülés tüzének felélesztése is. Azon dolgozunk, hogy a kliens ráleljen arra a bizonyos láthatatlan belső iránytűre, amely megmutatja, milyen szelet kell befogni a lélek vitorlájába ahhoz, hogy elérje a céljait. A coachingon belül több irány létezik, amelyek mind egy-egy életterületre specializálódnak.

Mediáció

A mediáció során két fél nézetkülönbségeit rendezzük a mediátor segítségével, aki objektív, külső félként azon dolgozik, hogy a konfliktus egy win-win megoldással rendeződjön. A mediáció esetében a hármasban zajló konzultációt minden esetben megelőzik a mediátorral kettesben eltöltött beszélgetések, amelyek során a mediátor jobban megismeri a felek álláspontját.

A mediátor titoktartási kötelezettsége nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a beszélgetés során megjelenjen a bizalom, amely elengedhetetlen a sikerhez. Tapasztalataink szerint a mediáció jelentősen felgyorsítja a probléma megoldását. Ennek köszönhetően költséghatékonyság szempontjából is ésszerűbb választás, hiszen a peres eljárások végül rengeteg pénzbe kerülnek.

SzolgáltatásaimVálásmentor, válási coaching

Válásmentorként fontos küldetésemnek tartom, hogy a válás lelkileg megterhelő folyamatában komplex módon támogatom a hozzám fordulókat. Segítek abban, hogy az adott élethelyzetre a lehetőség szerinti legjobb jogi és emberi megoldást tudjuk megtalálni. Ebben a folyamatban jogi, valamint önismereti és gyereknevelési tanácsadással támogatom a hozzám fordulókat, illetve ügyvédként vagy mediátorként le tudom bonyolítani a válást.

A válásmentorálás, illetve a válási coaching akkor is kapaszkodót nyújt a válás során, ha a válási folyamatban nincs mód közös megegyezésre vagy az egyik fél kifejezetten elzárkózik a válási mediáció, illetve a közös megegyezés lehetőségétől.

A válásmentorálás, válási jogi tanácsadás a coaching eszköztárát is segítségül hívva segít feltérképezni az ügyfél helyzetét, igényeit és lehetőségeit, majd ezeket figyelembe véve kidolgozunk egy válási tervet, más néven válási stratégiát.

A válási mentorálás nem csak a válás mentálisan és érzelmileg egyaránt megterhelő folyamata során jelent támogatást az ügyfélnek, hanem a válást követő újrakezdésben is.

Miért hasznos, és mit tartalmaz a válási terv?

A válási tervnek köszönhetően az ügyfél tehetetlen szemlélőből stratéga lesz. Olyan stratéga, aki pontosan tisztában van a válás menetével, valamint a laikusok számára sokszor szövevényes jogi folyamatokkal. Tudni fogja, hogy adott szituációban mely tényezőket érdemes figyelembe venni annak érdekében, hogy a válási folyamat a lehető leggördülékenyebb legyen. Mindez különösen fontos, ha a válásban gyermek is érintett. Amennyiben így van, a válási terv elkészítésekor nagy hangsúlyt fektetünk a gyermek érdekeire is.

A válási terv minden esetben személyre szabott, jellemzően az alábbi területeket érinti:

 • a válás jogi menete, folyamata,
 • felek jogai és lehetőségei,
 • szülői felügyelettel és kapcsolattartással kapcsolatos opciók,
 • mire és hogyan érdemes felkészülni a válás előtt,
 • útmutató a válást követő időszakhoz.

Válási coaching a válás közben és azt követően

Egy válási folyamat során rengeteg kihívással és nehézséggel kell szembenézni, épp ezért minden szempontból hatalmas segítséget jelenthet egy szakember jelenléte.

A tanácsadás során az alábbi témákkal foglalkozunk:

 • megváltozott szülői szerepek,
 • az esetleges új társ és a gyermek(ek) közötti kapcsolat harmonizálása,
 • a válást követő időszak kihívásainak menedzselése,
 • a párkapcsolatot, a magánéletet vagy egyéb életterületet, például a karriert érintő problémák megoldása ( új kapcsolat kialakítása, mindennapi rutin “újratervezése”, karrierváltás).
 • válás alatti és utáni önbizalomproblémák feloldása, a magabiztosság visszaszerzése annak érdekében, hogy ismét “önmagunkra találjunk”.
 • új párkapcsolat megtalálásában és kialakításában támogatás nyújtása, illetve tanácsadás abban, ha az új párkapcsolatában már az elejétől tudatos szeretne lenni.

Miért érdemes a válás során is a KapcsolatMentort választani?

Egy válás lebonyolítása sosem egyszerű folyamat, ráadásul a kihívások általában nem érnek véget a bírósági procedúrával. Ebben a megváltozott élethelyzetben mindkét félnek sokrétű segítségre van szüksége. Szolgáltatásaimnak és komplex tudásomnak köszönhetően sok problémára tudok megoldást vagy tanácsot adni, amivel ügyfeleim pénzt és időt is spórolhatnak.

A válás után is számíthat rám!

A válási terv elkészítése, illetve a feladataim elvégzése után is folyamatosan követem Válásmentorként a válás folyamatát, és igény szerint a jogi folyamat lezárulása után vagy azzal párhuzamosan is támogatást nyújtok az ügyfélnek.

Amennyiben további kérdése van a Válásmentorálással kapcsolatban vagy szeretne időpontot kérni konzultációra, kérem, írjon üzenetet a KapcsolatMentor oldalán vagy keressen telefonos elérhetőségemen!Ügyvédi szolgáltatások

1. Válóperes tanácsadás és jogi képviselet

Válás közös megegyezéssel

Segítünk a házasságot közös megegyezéssel felbontani, és ennek során a felbontáshoz kötelezően hozzátartozó járulékos kérdésekben megállapodni. Ide sorolandó:

 • a szülői felügyeleti jog,
 • a gyerek és a különélő szülő között történő kapcsolattartás,
 • a tartásdíj (gyermek és/vagy volt házastárs esetében),
 • a közös lakás lakáshasználati jogának és esetleges díjának megállapítása.

Amennyiben a felek házastársi közös vagyonnal is rendelkeznek, úgy a házasság felbontásán túlmenően elkészítjük a közös vagyon megosztásához szükséges szerződést is. A folyamatot minden esetben tanácsadás előzi meg, amelynek köszönhetően a szerződés tartalma személyre szabott, és figyelembe veszi az ügyfelek élethelyzetét és érdekeit.

Mivel a bontást még közös megegyezés esetén is csak a bíróság mondhatja ki, a fenti megállapodások elkészítését követően igény esetén az ügyfelet a bontóper során is képviseljük.

Válás közös megegyezés nélkül

Amennyiben a feleknek nem sikerül a házasságot közös megegyezéssel felbontani – és a házassági közös vagyont megegyezéssel megszüntetni – úgy a házassági bontóperben és a házassági vagyonjogi perben csak az egyik felet képviseljük.

2. Családjogi tanácsadás

A családjogi tanácsadás során vázoljuk az adott szituációra jellemző jogi lehetőségeket. A megfelelő jogi tájékoztatásnak hála a felek felelősségteljesebben járhatnak el akkor is, ha a válás csak lehetőségként merült fel, és akkor is, ha a kapcsolat végleges megszakítása már eldöntött tény.

Családjogi kérdésekben jellemzően az alábbi kérdések kapcsán tudunk segíteni:

 • szülői felügyeleti jog,
 • kapcsolattartás,
 • gyermektartásdíj,
 • lakáshasználat,
 • házassági közös vagyon és külön vagyon,
 • válás anyai szemmel,
 • válás apai szemmel,
 • gyermekek jogainak védelme,
 • gyermek legfőbb érdeke.

3. Élettársi kapcsolatok felbomlása

Ha az élettársi kapcsolat felbomlása közös gyermeket is érint

Bár az élettársi kapcsolat felbomlása esetén nincs bontóper, ha a pár tagjainak közös gyermeke született, a szülői felügyeleti jog, kapcsolattartás és gyermektartásdíj kérdéseiben itt is meg kell állapodni, továbbá szükség szerint a lakáshasználat kérdését is rendezni kell. Amennyiben a feleknek van közös vagyona, úgy az élettársi vagyonközösségre vonatkozó speciális szabályok szerint annak megosztásában is segítünk.

Ha az élettársi kapcsolat felbomlása nem érint közös gyermeket

Ha az élettársi kapcsolatból nem született közös gyermek, akkor a járulékos kérdésekben történő megállapodásra nincs szükség. Mindazonáltal feleknek lehetnek közös, ingó és/vagy ingatlan vagyontárgyai. Ezek megosztásában is állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Ha az élettársi kapcsolat felbomlása különböző- vagy azonos neműeket érint

A külön neműek és az azonos neműek élettársi kapcsolatának felbontásával kapcsolatos jogi kérdések tisztázásában és a szükséges megállapodások elkészítésében egyaránt segítünk, ide értve adott esetben a gyermek elhelyezésével kapcsolatos kérdések tisztázását is.

Azonos nemű párok élettársi közössége során az életközösség megszűnésével felmerülő adminisztratív teendők – mint például az élettársi közösség felbontása és a vagyonközösség megosztása – során is szakszerű és megbízható segítséggel szolgálhatunk.

4. Házassági vagyonjogi szerződéssel- valamint élettársi kapcsolati szerződéssel kapcsolatos tanácsadás

Házassági- illetve élettársi vagyonjogi szerződés – amelyet az életközösség megkezdését megelőzően- és az életközösség fennállása alatt is lehet kötni – jelentősen megkönnyítheti a felek helyzetét, továbbá hozzájárulhat a későbbi jogviták elkerüléséhez is.

Szintén ide sorolandó a válás után létesített új élettársi kapcsolat vagy házasság kérdésköre. A vagyonjogi szerződés megkötése ilyenkor is észszerű, különösen akkor, ha az egyik vagy mindkét félnek van külön vagyona, illetve korábbi kapcsolatból származó gyermeke.

5. Közös vagyont megosztó szerződések

A házasság felbontása és a közös vagyon megosztása jogilag két elkülönült fogalom és eljárás, mindazonáltal a vagyonmegosztás szempontjából is igaz, hogy a közös megegyezéssel rengeteg időt és kiadást megspórolhatunk.

Fontos hangsúlyozni, hogy a felek megegyezése esetén is szükség van ügyvédre, hiszen a közös vagyont megosztó szerződések érvényességi kelléke az ügyvédi ellenjegyzés.

Ezen szerződések megkötésében, valamint az egyeztetések lefolytatásában egyaránt közreműködünk, legyen szó házasságról, élettársi- vagy bejegyzett élettársi kapcsolatról.

6. Végrendelet, öröklési szerződés, cégtulajdonosi generációváltás

Bár az öröklési jogi kérdések és a cégátruházási procedúrák nem tartoznak a szorosan vett válóperes családjogi tanácsadáshoz, elképzelhető olyan élethelyzet, amelyben a család életével szorosan összefüggő vagyonjogi helyzet is megoldást igényel.

Személyre szabott tanácsadásunk keretében segítünk meghatározni a vagyonjogi helyzetet legjobban igénylő megoldási lehetőségeket, legyen szó akár végintézkedésről, akár egy családi vállalkozás további sorsának megfelelő elrendezéséről.Válási mediáció

A válási mediáció egy közvetítői eljárás a válást megelőzően, közben és azt követően. A nyitott és békés kommunikáció fenntartása mellett legfőbb célja megtalálni azt a megoldást, amely a válással és a kialakult új élethelyzettel kapcsolatban mindkét fél számára kölcsönösen és jó szívvel elfogadható.

A mediáció során segítünk az erőszakmentes kommunikáció elsajátításában, amely nem csak az aktuális helyzetben, hanem a későbbi harmonikus együttműködésben is komoly segítséget nyújt.

Amennyiben kétségei vannak a válást illetően, netán úgy érzi, van még esély a kapcsolat megmentésére, érdemes fontolóra venni a párkapcsolati mediáció vagy az egyéni párkapcsolati coaching lehetőségét.

Válás gyermekkel és anélkül

A legtöbb esetben nem könnyű döntés a válást vagy egy régóta tartó élettársi kapcsolat befejezését választani. Jóllehet a folyamat akkor is komoly kihívást jelenthet a feleknek, ha nem született közös gyermekük, amennyiben egy vagy több gyermek jövője is érintett a folyamatban, a helyzet tovább bonyolódik.

Tapasztalatból tudjuk, hogy ha a felek először mediáció keretében próbálják közös nevezőre hozni az igényeiket, akkor rövidebb időn belül, sokkal nagyobb eséllyel tudnak békésen elválni egymástól. A közös megegyezés, valamint a peres eljárás elkerülése nem csak a felnőttek életét könnyíti meg, hanem arról is gondoskodik, hogy a pár közös gyermek(ei) kevésbé sérüljenek.

A mediátor mindkét fél, továbbá a válás folyamatában és kimenetelében szintén érintett gyermek érdekeit egyszerre képviseli.

A válási mediáció előnyei

A válás minden esetben megterhelő, azonban a válási mediációval jelentősen csökkennek a folyamattal járó negatívumok. A felek így kiegyensúlyozottabban, ráadásul sokkal gyorsabban és gördülékenyebben bonyolíthatják le a procedúrát.

Tapasztalataim szerint a válási mediáció legfontosabb előnyei a következők:

 • Önkéntes: a mediáción mindkét fél saját elhatározásból vesz részt, közös érdekből. Ennek köszönhetően mindketten a gördülékeny együttműködésre törekszenek.
 • Felek megkímélik magukat azoktól a bizonytalan kimenetelű jogi eljárásoktól, amelyek legtöbbször költségesek, és mivel hónapokig, évekig húzódhatnak, csak fokozzák a feszültséget (a mediáció maximum három-négy hónapot vesz csak igénybe, de gyakran már egy-két ülés után megszületik a megállapodás).
 • A jogi procedúrához (ügyvédi díjak, illetékek) képest a mediáció költsége elenyésző.
 • A mediáción minden a felek kölcsönös megállapodásán alapszik, semmi nem történik akaratuk ellenére.
 • A mediációs tárgyalás zártsága, valamint a titoktartási kötelezettség gondoskodik a magánszféra védelméről.
 • A mediátor közreműködésének köszönhetően a felek jó eséllyel tudják rendezni korábbi konfliktusaikat is, amelynek köszönhetően hosszú távon helyreállhat közöttük a kommunikáció.
 • Amennyiben a válásban gyermek is érintett, a mediációnak köszönhetően kevésbé sérül a folyamatban.

Válási mediáció, mint szülői felelősség

A mediáció rendkívül hatékonyan tudja elősegíteni a válás során a felek közötti megállapodás létrehozását. Mivel a gyerekek felnevelése hosszú távú együttműködést igényel a szülők részéről – amennyiben a válásban gyermekek is érintettek – a szakember felkeresése fokozottan ajánlott. A szülők közötti folyamatos és gördülékeny kommunikáció elengedhetetlen annak érdekében, hogy a gyermekek a lehető legkevésbé sérüljenek.

A válási mediáció az alábbi kérdésekben segít a szülőknek:

 • Rávilágít arra, hogy a válás, illetve az azt kísérő negatív események milyen komoly károkat okoz a gyermek(ek) számára.
 • Konkretizálja, hogyan érdemes elmondani a gyermek(ek)nek a válás tényét, körülményeit és következményeit.
 • Segít tudatosítani, milyen fontos az, hogy a gyermekek a lehető legkevesebbet észleljék a szülők közötti konfliktusokat, illetve hogy a szülők csökkenteni tudják a konfliktusokat, ideális esetben meg is tudják szüntetni azokat.
 • Javuljon a szülők között együttműködés, kommunikáció, és az esetleges feszültségek elmúljanak, csökkenjenek.
 • Gyereknevelési kérdéseket is meg tudjanak beszélni egymással.

Közös szülőség (Co-parenting)

Válás után/élettársi kapcsolat befejezése után a nálam folytatott válási, válás utáni mediáció során a szülőtársi viszonyról, a közös szülőségről is tartok tanácsadást, képzést, mert hiszem, hogy ez is egy hiányterület, amelyre nagyon nagy szükség van azokban a megszűnt kapcsolatokban, ahol gyerek is van. Mindig örömmel tölt el, ha egy látom, hogy az elvált szülők között a mediáció során csökkennek a feszültségek, javul az együttműködés a közös munkánk eredményeképpen, hiszen ez a gyerekeknek hatalmas könnyebbséget okoz.

Közös szülőségről külön képzést is tartok olyan válótársaknak, akik nem hozzám jártak mediációra, de nyitottak erre a tudásra a gyerekeik érdekében. Ez egyúttal lehetőséget ad nekik a válásuk feldolgozására is, ami szintén fontos ahhoz, hogy a kapcsolat felbomlása után mindketten tovább tudjanak lépni és jó szülőtársakként tudják a gyerekeiket nevelni.

Mi mindenben segít a válási mediáció?

A mediáció hatékony segítséget nyújt a házasság felbontásában, valamint minden azzal kapcsolatos gyakorlati kérdésben.

Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – felsoroljuk azon területeket, amelyek a válási mediáció hatáskörébe tartoznak:

 • szülői felügyeleti jog
 • a gyerek és a különélő szülő közötti kapcsolattartás
 • tartásdíj
 • a közös lakás használatának, illetve tulajdonának megszűnése
 • vagyonjog
 • gyerekneveléssel kapcsolatos kérdések a válást követően

Pontosan mi történik a válási mediáció során?

A válási mediáció nem csak a válás békés rendezésében segít, hanem abban is, hogy a felek betekintést nyerjenek a másik álláspontjába, megismerjék a másik érzelemvilágát, valamint megértsék a válás hátterében húzódó előzetes folyamatokat. Mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy elfogadják a kialakult helyzetet, és az ellenségeskedés helyett képesek legyenek együttműködő, támogató magatartással hozzájárulni a válás, valamint a válással járó folyamatok gördülékeny lebonyolításához.

A válási mediáción mindkét fél saját akaratából vesz részt. Az egyéni beszélgetések és a mediáció szabályainak tisztázását követően általában az alábbi forgatókönyv jellemző:

 • A mediátor és a felek definiálják a mediáció célját.
 • Közös munkával konkretizálják a kialakult helyzet okait, valamint feltárják a mögöttes – tudatos és tudatalatti – okokat (személyes vágyak, családi minták és hitrendszerek, eltávolodás, hűtlenség stb.).
 • Feltárják a kapcsolat értékeit, tisztázzák az egyéni felelősségüket, majd közösen kidolgoznak egy stratégiát, amely az együttműködésen alapul, és mindkét fél igényeit egyformán szolgálja.
 • Végül aláírásra kerül a mediációs megállapodás, amely nem csak a váláshoz, hanem a további együttműködéshez is útmutatóként szolgál.

Amennyiben kérdése van a válási mediációval kapcsolatban vagy szeretne bejelentkezni, kérem, írjon üzenetet a KapcsolatMentor oldalán vagy hívjon a megadott telefonszámon.Kapcsolattartási és válás utáni mediáció

Mélyen hiszek abban, hogy egy családot akkor is egységként kell kezelni, ha már nem él mindenki egy fedél alatt. Ez azonban csak akkor kivitelezhető, ha a válásban érintett családtagok igényei egyformán fontos szerepet kapnak. Ebben segíthet a kapcsolattartási és a válás utáni mediáció, amely a válást követő időszak nehézségeire fókuszál. Továbbá, azon túl, hogy egyéni szinten az önismeretben is segít, arról is gondoskodik, hogy a felek a kialakult helyzetben is képesek legyenek megfelelően helytállni a munkában és a magánéletben.

Miben tudunk segíteni?

A válás részleteinek rendezése mellett segítünk, hogy házasság felbontását követően a különélő szülők és a gyermek(ek) közti kapcsolattartás zökkenőmentes és mindenki számára örömteli legyen.

A kapcsolattartási és válás utáni mediáció során jellemzően kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a szülők mindketten:

 • részt vegyenek a gyermek(ek) életében,
 • osztozzanak a gyermekkel kapcsolatos feladatokon,
 • kialakítsanak egy – minden fél igényeit magában foglaló – kapcsolattartási- és tájékoztatási keretrendszert, amely a különválást követően kiszámítható és működtethető, és amely nem generál újabb és újabb vitákat,
 • elsajátítsák az erőszakmentes kommunikáció alapjait,
 • hozzáférjenek egy olyan eszköztárhoz, amely az új élethelyzetben is lehetővé teszi a közös gyermek felneveléséhez elengedhetetlen együttműködést.

Kapcsolattartási és válás utáni mediáció akár alkalmanként is

Természetesen nem feltétlenül szükséges a rendszeres mediáció, a KapcsolatMentornál arra is van lehetőség, hogy egy-egy aktuális probléma vagy elakadás esetén külön konzultáljunk (új élettárs bemutatása, kapcsolattartási gondok stb.).

Amennyiben további kérdése van a szolgáltatással kapcsolatban vagy szeretne időpontot kérni konzultációra, kérem, írjon üzenetet a KapcsolatMentor oldalán vagy keressen telefonos elérhetőségemen!Párkapcsolati mediáció

A párkapcsolati mediáció segít megfogalmazni és felszínre hozni a konfliktus okait, valamint a felek sérelmeit, igényeit és szükségleteit. A kialakult párbeszédnek köszönhetően a feszültségek feloldódhatnak. Az igények kölcsönös megismerése, továbbá a megfelelő kommunikáció biztosítása segít helyreállítani a bizalmat, és elősegíti a felek közötti együttműködést. Miután a pár képes közös célokat megfogalmazni, a kapcsolati olló bezárul, és a felek külön utak helyett immár egy irányba haladhatnak tovább.

Előfordul azonban, hogy a párnak nem az együttmaradás, hanem a szétválás a legjobb megoldás. Amennyiben a párkapcsolati mediáció során ez a forgatókönyv körvonalazódik, úgy a közös találkozásokat válási mediációként folytatjuk. Ettől kezdve a közös cél az, hogy a válási procedúra lebonyolítása a lehető kevesebb fájdalommal járjon. Ilyenkor nem csupán az együttműködésen alapuló kommunikáció kulcsfontosságú, hanem az is, hogy mindkét fél megőrizze a méltóságát, továbbá a közös gyermek(ek) érdekeit is maximálisan szem előtt tartsuk.

A közhiedelemmel ellentétben a párkapcsolati mediáció nem csak akkor hasznos, ha már kialakult egy konfliktushelyzet, hanem akkor is, amikor még minden a legnagyobb rendben van. Ez utóbbi esetben a hangsúly a prevención van; a közös találkozások során azon dolgozunk, hogy a pár megtanulja felismerni és tudatosan kezelni a kapcsolati dinamikában elkerülhetetlen hullámvölgyeket.

Mi történik a párkapcsolati mediáció során?

A párkapcsolati mediáció célja, hogy mindkét fél elsajátítsa azokat a konfliktuskezelési- és kommunikációs technikákat, valamint a kapcsolatot érintő kérdésekhez való előremutató hozzáállást, amelyeknek köszönhetően a párkapcsolati konfliktust békés úton lehet rendezni.

A párkapcsolati mediáció nulladik lépéseként a mediátor mindkét féllel külön beszélget, hogy felmérje az egyéni álláspontokat, és megismerje az adott problémát kiváltó okokat. Ezt követően kerülhet sor a szó szoros értelmében vett mediációra, amelyen már mindkét fél jelen van.

A mediációnak köszönhetően a párok az alábbi eredményeket tapasztalhatják:

 • Megismerik és megértik, hogy milyen okok állnak a problémájuk hátterében.
 • Megtanulják megfogalmazni az érzéseiket.
 • A megfelelő kommunikációs eszközöknek köszönhetően képesek gyorsabban feldolgozni a sérelmeiket.
 • Megtanulják, hogyan kezeljék a konfliktusokat, és hogyan változtassanak saját magukon ahhoz, hogy a kapcsolati dinamika olajozottan működjön.
 • Megtanulnak ‘kapcsolati tervet’ készíteni, amelyet betartva átlendülhetnek a nehézségeken, és megerősödve folytathatják a kapcsolatukat.
 • Amennyiben a válás az egyetlen megoldás, képessé válnak a folyamatot a lehető legbékésebben, saját- és gyermekeik érdekeit szem előtt tartva lebonyolítani.

Párkapcsolati mediáció prevenció, megelőzés esetén

Hiszem, hogy ha egy pár tudatosan szeretné építeni a kapcsolatát, akkor érdemes megismerniük a párkapcsolatok különféle szakaszait és azok jellemzőit, mert ennek ismeretében könnyebben megbirkózhatnak a felmerülő akadályokkal.

A párkapcsolati mediációt szeretettel ajánlom mindazon párok figyelmébe – akár házasságkötés előtt, vagy után, vagy ha csupán élettársak -, akik szeretnék megtanulni, hogyan és mit érdemes tenni annak érdekében, hogy a kapcsolatuk fejlődjön. Ez a kulcsa annak, hogy az óhatatlanul felbukkanó nehezebb periódusok ellenére a két fél közötti kötelék egyre szorosabbá váljon.

Házassági tanácsadás, szülővé válás, tudatos kommunikáció

A házassági tanácsadás csupán néhány alkalmat igényel, ám ez pont elegendő ahhoz, hogy megmutassam, hogyan lehet fenntartani azt a bizonyos szikrát, és mire kell odafigyelni ahhoz, hogy a kapcsolat harmonikus, boldog és kiegyensúlyozott maradjon. Ezt is lehet házasságkötés előtt, után, vagy az élettársi kapcsolatoknál is. Minél előbb, annál jobb!

Az egyik leggyakoribb nehézséget a szülővé válás okozhatja. Jóllehet a gyermekvállalás az élet csodája, egyúttal megannyi öröm forrása is, szinte elkerülhetetlenül vele járnak bizonyos tipikus konfliktusforrások is. Ha a pár ezekre tudatosan felkészül, nem fogja váratlanul érni őket egy-egy nehezebb helyzet, és tudatosabban reagálhatnak rá. Ennek hála sokkal gyorsabban és könnyebben túljuthatnak a krízisen, amelynek pozitív mellékhatása, hogy megerősíti a kapcsolati köteléket is.

A szülővé válás kihívásai mellett általánosságban is elmondható, hogy a párkapcsolat sikerének szempontjából a megfelelő kommunikáció, a másik szeretetnyelvének megismerése, valamint az önismeret egyaránt kulcsfontosságú. Ezen ismeretek birtokában sokkal könnyebb megfogalmazni az egyéni és a közös célokat, amelyek szintén elengedhetetlenek ahhoz, hogy a kapcsolat épüljön, és a két fél közötti kötelék egyre erősebbé váljon.

Párkapcsolati mediáció meglévő konfliktus esetén

Párkapcsolati mediációra azon párokat várom, ahol nehézségek, feszültségek, problémák keletkeztek a párkapcsolatukban.

Ilyenkor az első lépés mindig annak felmérése, hogy van-e igény és lehetőség a kapcsolat megmentésére vagy az adott szituációban a szakítás, válás jelenti a legjobb megoldást. A közös találkozások során a megfogalmazott célok fényében haladunk tovább. Amennyiben a kapcsolat megmentésére irányuló törekvések meghiúsulnak, a konzultációk szükség esetén válási mediáció formájában folytatódnak.

Váljak vagy maradjak? Segítek feloldani a dilemmát!

Gyakran előfordul, hogy a körülmények miatt különösen nehéz eldönteni, hogy a válás vagy a kapcsolat rendezése jelenti-e a legjobb megoldást. Ilyenkor rendkívül hasznos segítséget kérni egy szakembertől, adott esetben nem mediáció, hanem egyéni coaching keretében.

Amennyiben további kérdése van a párkapcsolati mediációval kapcsolatban vagy szeretne időpontot kérni, kérem, írjon üzenetet a KapcsolatMentor oldalán vagy hívjon a megadott telefonszámon.

Love Life (Párkapcsolati coaching és mentorálás)

Párkapcsolati coachként és mentorként abban szeretném ügyfeleimet támogatni, hogy az adott párkapcsolatból a legjobbat hozzák ki. Amennyiben a kapcsolat megerősítése, megjavítása nem lehetséges, a közös munka során arra törekszünk, hogy a kapcsolat lezárása a lehető leggördülékenyebben, a lehető legkevesebb sérüléssel történjen. Utóbbi kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a felek minél hamarabb túljussanak a nehéz időszakon, valamint képesek legyenek nyitni egy új, harmonikus társkapcsolat lehetősége felé.

Miért fontos a párkapcsolati coaching?

A párkapcsolatok egész életünket végigkísérik, és nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy milyen minőségben élünk. A kiegyensúlyozott párkapcsolat szoros összefüggésben áll az egészségi állapotunkkal, valamint azzal, hogy mennyire vagyunk boldogok, illetve harmonikusnak érezzük-e a magunkkal és a környezetünkkel kialakított kapcsolatunkat.

Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy – életszakasztól függetlenül – mindent megtegyünk annak érdekében, hogy párkapcsolatunk szeretetteljes és harmonikus legyen.

Milyen életszakaszokban hasznos a párkapcsolati coaching?

Párkapcsolatunkért már egészen fiatalon is tehetünk, legyen szó az első komoly kapcsolatról, összeköltözésről vagy arról, amikor valakivel hosszútávon összekötjük az életünket.

Később, a gyermekvállalás kapcsán, a gyermek(ek) születése előtt és után is érdemes tudatosan dolgozni a párkapcsolatunkon. Ez a gyönyörű időszak sajnos nagyon sok új konfliktusforrást is rejt magában, hiszen a feleknek nem csak anyaként és apaként kell helyt állniuk, hanem szerelmespárként, társként is.

Előfordulhat, hogy az élet úgy hozza, hogy egy kapcsolat véget ér. Az egymástól való elválás sosem könnyű, és mindig egy hosszabb folyamat eredménye. Ilyenkor mindenkinek szüksége van a támogatásra, legyen szó a válás gondolatának megfogalmazásáról vagy annak praktikus és gördülékeny lebonyolításáról. Hasonlóképp, a válást követő gyászidőszak kezelése is kritikus, hiszen ezen múlik, hogy a későbbiekben sikerül-e visszatalálni önmagunkhoz, és új párkapcsolatot kialakítani.

Milyen élethelyzetekben lehet hatékony a párkapcsolati coaching, mentorálás és tanácsadás?

A párkapcsolati coaching, mentorálás és tanácsadás hatékony segítséget nyújthat az alábbi esetekben:

 • Párkapcsolati krízisbe kerültünk.
 • Nem tudjuk egyedül átlátni és megoldani a párkapcsolati problémát.
 • Kétségek gyötörnek; nem tudjuk eldönteni, hogy kilépjünk-e a kapcsolatból vagy benne maradjunk?
 • Párunk visszautasítja a szakember segítségét.
 • Egy szakításból próbálunk talpra állni.
 • Felmerül bennünk a válás gondolata vagy már tudjuk, hogy szeretnénk elválni.
 • Egy megcsalást szeretnénk feldolgozni.
 • Nem működnek a megszokott konfliktuskezelési módszereink.

Miért fontos, hogy ne halogassuk a párkapcsolati coachingot, mentorálást?

Gyakran felmerül a kérdés, mi az oka annak, hogy sokan még akkor is halogatják a segítségkérést, amikor már rég érzik, hogy baj van? Ahogy oly’ sok mindenre, a párkapcsolatra is igaz, hogy minél később látunk neki a probléma felgyöngyölítésének, annál nehezebb dolgunk van. Nem érdemes megvárni azt a pontot, amikor már túl késő, máskülönben félő, hogy a párkapcsolat vagy a házasság annyira megromlik, hogy a válás szinte elkerülhetetlenné válik.

Mindazonáltal, hiszem, hogy van olyan kapcsolat, amelyet akkor is meg lehet menteni, ha már komoly a baj. Ha pedig ez mégsem sikerül, és a kapcsolat befejezése bizonyul a jobbik megoldásnak, akkor a coaching és a mentorálás hozzájárulhat a folyamat békés lebonyolításához.

Mikor segít még a párkapcsolati coaching és mentorálás?

A párkapcsolati coaching és mentorálás azon hiedelmek, akadályok és hitrendszerek felismerésében is segít, amelyek tudat alatt megakadályozzák egy harmonikus párkapcsolat kialakítását. Ezen gátló tényezők tudatosítása és feloldása után már más minőségben lehet megélni, illetve megtalálni a párkapcsolatokat.

Párkapcsolati problémák esetén további segítséget nyújthat a párkapcsolati mediáció, a válási mediáció és a válási tanácsadás. Amennyiben kérdése van a szolgáltatásokkal kapcsolatban, írjon üzenetet a KapcsolatMentor oldalán vagy keressen a megadott telefonszámon!Családi mediáció

A családon belüli konfliktusok békés rendezési módja

Egy ideális világban a család az az egység, amelynek tagjai összetartanak, és jóban-rosszban támogatják egymást. Ám a valóságban sokszor előfordul, hogy a családi kapcsolatok valamilyen okból kifolyólag megromlanak: ilyenkor lehet hasznos segítség a mediáció.

A párkapcsolati- és a válási mediációhoz hasonlóan a családi mediáció esetében is az az első lépés, hogy a felekkel külön beszélgetek. Csupán ezt követően kerülhet sor arra, hogy közös munkával rendezzük a fennálló konfliktusokat és nézetkülönbségeket.

Milyen tipikus esetekben segíthet a családi mediáció?

Az alábbiakban azokat a leggyakoribb eseteket soroljuk fel, amelyekben hatékony segítséget jelenthet a családi mediáció:

 • A családi együttélésből fakadó viták, konfliktusok (pl. kinek, mi a feladata a családban, időbeosztás, házimunka, gyerek-szülő kommunikáció, tanulási kötelezettségek, szabadidő eltöltésével kapcsolatos véleménykülönbségek).
 • Általános nehézségek a szülő-gyermek viszonyban, életkortól függetlenül (akár felnőtt korú gyermek és nagyszülő korú szülei esetében is).
 • Konfliktusok a szűk családon kívül: problémás viszony anyós/após és vej/meny között.
 • Több generáció együttéléséből fakadó vitás helyzetek elsimítása.
 • Öröklés kapcsán kialakult vitás helyzet. Ilyen esetben a mediáció hozzájárul az adott probléma gyorsabb és költséghatékonyabb rendezéséhez, amelynek köszönhetően rövidebb idő alatt lezárul az öröklési procedúra, és az érintett felek gyorsabban hozzájuthatnak az örökségükhöz.

Amennyiben további kérdése van a családi mediációval kapcsolatban vagy szeretne időpontot kérni konzultációra, kérem, írjon üzenetet vagy keressen telefonos elérhetőségemen!Life coaching és karrier coaching

Hogyan segít a life- és a karrier coaching?

A life- és a karrier coaching az önismeret egyik legjobb eszköze. Hatékonysága abban rejlik, hogy nem csupán belső elakadásainkra és vívódásainkra segít rávilágítani, hanem az erőforrások tudatosításának köszönhetően a nehézségek, akadályok legyőzésében is segít. Legyen szó magánéleti vagy munkahelyi problémáról, a coaching segítségével Ön is megtapasztalhatja a fejlődés örömét.

Mindemellett, a life- és a karrier coachingon keresztül abban az esetben is tudok segíteni, ha Ön egy régóta dédelgetett álmát szeretné valóra váltani, de nem tudja, hogyan érje el a célját.

A life coaching az értékek és jövőkép tisztázásáról és célok kitűzéséről szól az élet különböző területein, annak érdekében, hogy az adott személy kielégítő, sikeres és teljes életet éljen. A coach segít kliensének tisztázni, mit akar az élettől, támogatja és bátorítja a változási folyamat során. A life coach tehát az alternatív lehetőségek megtalálásában segíti ügyfelét.

A karrier coaching során pedig a coach segít az ügyfélnek tisztázni, hogy mit szeretne elérni a karrierjében, milyen esetleges változtatásokra van igénye vagy szüksége. Emellett a karrier coaching nem csak a pályamódosítás rögös útján nyújt kapaszkodót, hanem a kiégés megelőzésében és leküzdésében is rendkívül sokat segíthet.

Milyen esetekben hasznos a life- és a karrier coaching?

A life- és a karrier coaching tehát minden olyan élethelyzetben segítséget nyújthat, amikor úgy érezzük, egyedül nem tudunk boldogulni. Tapasztalataim szerint az embereknek sokszor eszébe sem jut, hogy bizony ők is egy olyan szituációban vannak, amikor nem pusztán lehet, de érdemes is segítséget kérni.

A life- és a karrier coaching az alábbi esetekben segíthet:

 • Ha úgy érzi, összecsaptak a feje felett a hullámok, és nem tudja, mi lenne a legmegfelelőbb döntés.
 • Ha már sikerült konkrét célokat megfogalmaznia, de valamiért képtelen azok megvalósítására (pl. halogatás).
 • Ha felfigyelt rá, hogy az életében rendszeresen megjelennek bizonyos sémák, dinamikák, amelyek akadályozzák a fejlődésben, boldogulásban.
 • Ha úgy érzi, még nem találta meg azt a munkát, amely lelkesedéssel és örömmel tölti el.
 • Ha gondot jelent a munka és a magánélet közötti egyensúly megtalálása.
 • Ha nehézséget okoz kiállni önmagáért, és hatékonyan képviselni a saját érdekeit, netán önbizalom problémákkal küzd.
 • Ha úgy érzi, 48 óra sem lenne elég egy napban ahhoz, hogy mindenhol helyt álljon vagy ha az állandó rohanás ellenére is kipipálatlan teendőkkel van tele a tennivaló listája.
 • Ha egyedül érzi magát, és támogatásra van szüksége a magánéletben vagy a karrierjét érintően, netán egy régi álmát szeretné megvalósítani, de nincs bátorsága belevágni a projektbe.
 • Ha szeretne megszabadulni a korábbi kudarcok terhétől, és örömteli lelkesedéssel megtenni az első lépéseket a kitűzött célok felé.
 • Ha a kiégés jeleit tapasztalja magán vagy állandóan stresszel.
 • Életmódot váltana, de támogatásra van szüksége a kivitelezést illetően.
 • Ha szeretne hatékony megoldást találni a munkahelyi problémákra.
 • Ha felfigyelt rá, hogy a párkapcsolataiban mindig ugyanaz történik.
 • Ha szeretné jól kezelni a gyermekvállalás előtt vagy után megváltozó férfi és női szerepekkel járó nehézségeket.