Adatvédelem

A 2 Balance Betéti Társaság
adatkezelési tájékoztatója

Hatály: 2021. március 30. 

Adatvédelmi irányelvek

Kik vagyunk?

A weboldalunk címe: https://kapcsolatmentor.hu.

A kapcsolatmentor.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője, a 2 Balance Betéti Társaság (székhely: 1022 Budapest, Csopaki u. 5/a. fszt. 1; cégjegyzékszám: 01-06-795752, képviseletében: Sarkadi Balázs Ádám ügyvezető; a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiakban tájékoztatja a Weboldalt meglátogató, böngésző személyeket (a továbbiakban: Felhasználó) a Weboldalon történő adatkezelésekkel, valamint a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

Hogyan vonatkozik a Felhasználóra az adatkezelési tájékoztató?

A Felhasználó a Weboldal böngészésével, a Weboldalról elérhető szolgáltatások igénybe vételével, a Weboldal funkcióinak használatával minden további jognyilatkozat tétele nélkül automatikusan tudomásul veszi a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket?

Kapcsolatfelvételi űrlapok
Sütik

A kapcsolatfelvételi célból megadott személyes adatokat kizárólag kapcsolatfelvétel céljából használjuk fel.

A Weboldal meglátogatása során az Adatkezelő internetes szervere automatikusan regisztrálja a Felhasználó IP címét és számítógépe operációs rendszerének típusát, valamint a Weboldal látogatásának időpontját. A Weboldal oldalainak látogatottságát az Adatkezelő a szervernapló ellenőrzésével figyeli.

A cookie vagy „süti” a Weboldal meglátogatásakor a Weboldal által az Ön számítógépére küldött információcsomag, amelynek használatával a Weboldal bizonyos szolgáltatásai kényelmesebben elérhetővé válnak az Ön számára. Ha többet szeretne tudni a témában, számos cikk hozzáférhető az interneten. Ilyen például a http://www.allaboutcookies.org oldal.

Az oldalon a következő okokból használunk cookie-kat:

• felhasználói munkamenet tárolására,

• statisztikák gyűjtésére,

• felhasználói beállítások tárolására,

• a cookie-kal kapcsolatos beleegyezésének tárolására.

• A sütiket a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le.

Ez a Weboldal a Google (Universal) Analytics webelemző szolgáltatást használja, melyet a Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) biztosít. A Google (Universal) Analytics-et annak érdekében használjuk, hogy elemezhessük és rendszeresen javítsuk honlapunk használatát.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A Weboldalon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Marketing célú megkeresés, hírlevél küldés esetén történő adatkezelés

Hírlevelet csak olyan személynek küldünk, aki erre a szolgáltatásra kifejezetten feliratkozott. A hírlevélre feliratkozni a Weboldalon lehetséges, az erre vonatkozó checkbox kipipálásával, illetve gomb megnyomásával. A hírlevélre feliratkozottak a hírlevélről bármikor leiratkozhatnak, akár a Szolgáltató info@kapcsolatmentor.hu e-mail címére, akár a Szolgáltató székhelyére küldött levéllel, valamint minden egyes hírlevél alján szereplő leiratkozom linkre kattintással is.

Aki a hírlevélről leiratkozott, annak a Szolgáltató a továbbiakban hírlevelet nem küld.

A hozzájárulás visszavonása esetén hozzájárulását bármikor újra megadhatja. A hozzájárulás megadása nem feltétele egyetlen szolgáltatás igénybe vételének sem. E-mail cím és név megadása a hozzájárulás megadásakor kötelező, anélkül a hozzájárulás megadása nem lehetséges. A hozzájárulás visszavonásához is e-mail cím és név megadása kötelező az azonosíthatóság érdekében.

A hírlevél szolgáltatás esetén az Ön nevét és e-mail címét kezeljük a hozzájárulás visszavonásáig. Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása.

Honlapon történő regisztráció

A Szolgáltató a regisztrációs eljárás során, az adatmezők kitöltésén kívül egyéb adatokat semmilyen módon nem gyűjt, és nem szerez meg. Az adatkezelés során a megadott személyes adatokat a Szolgáltató kizárólagosan a választott szolgáltatás teljesítéséhez használja fel.

A Szolgáltató a regisztrációs eljárásban beszerzett adatokat kizárólag az ott megjelölt célra használja fel, és nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival.

A regisztrációs eljárás során beszerzett adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása vagy egyéb jogszerű jogalap nélkül harmadik félnek semmilyen formában a Szolgáltató nem adja át.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

A Weboldalon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A Weboldal rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, kivéve, ha más jogalapon az adatkezelés továbbra is lehetséges vagy kötelező.

Kapcsolati adatok

Az adatkezelő

A Szolgáltatás kapcsán kezelt adatok adatkezelője a Szolgáltató, melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:

2 Balance Betéti Társaság
Székhely: 1022 Budapest, Csopaki u. 5./a fszt. 1.
Cégjegyzékszám: 01-06-795752
Adószám: 27923076-1-41
Képviseli: Sarkadi Balázs Ádám ügyvezető, elérhetőségei: a Társaság székhelyén, irodájában és telefonos elérhetőségein
Telefon: 06-30-242-6883
E-mail cím: info@kapcsolatmentor.hu

Az adatfeldolgozók

Az adatfeldolgozás körébe tartozó műveleteket a Szolgáltató adatfeldolgozás körébe tartozó tevékenységet magában foglaló szolgáltatás nyújtása céljából mindenkor szerződött vállalkozói vagy megbízottai végezhetnek.

A személyes adatokhoz továbbá a Weboldal tárhelyszolgáltatója, az Webonic Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. Adószám: 25138205-2-41 E-mail: support@webonic.hu hozzáféréssel rendelkezhet.

A Szolgáltató megfelelő intézkedésekkel biztosítja, hogy a nevében és megbízásából eljáró adatfeldolgozók kizárólag az adatkezelő utasításainak megfelelően, a vonatkozó magyar és uniós adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeljék a részükre rendelkezésre bocsátott személyes adatokat.

További információk

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat?

A Szolgáltató az adatok védelme érdekében az alábbi információbiztonsági intézkedéseket vezette be, illetve hajtotta végre:

Az alkalmazottainkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük.

A személyes adatokat általunk bérelt szervereken tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá.

A dokumentumkezelő rendszerben tárolt adatokhoz, dokumentumokhoz hozzáférés csak jelszóval és megfelelő jogosultsággal lehetséges. Számítógépeink használata jelszóhoz kötött.

Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

Az irodai számítógépek jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.

A Szolgáltató valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

A programok, alkalmazások és eszközök tervezése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.

Az információs rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk.

Az adatokról naponta biztonsági mentés készül és azokat 6 napig tároljuk, - amennyiben egyéb adatkezelési célból a hosszabb tárolás megfelelő jogalappal nem indokolt - a heti biztonsági mentéseket 4 hétig tároljuk. Szervereink redundánsak, és teljes backupot jelentenek. A biztonsági mentésekhez csak szűk jogosultsági kör férhet hozzá.

Az elektronikus úton továbbított üzenetek, állományok tekintetében a biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez biztosítjuk az adatok integritását mind a (kommunikáció) vezérlő, mind a felhasználói adatokra.

Az adattovábbításra használt hálózat esetében a biztonsági szintnek megfelelő módon biztosítjuk az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás megakadályozását.

Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési szabályokban határoztunk meg.

A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan.

Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen történhet.

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

1. Milyen jogai vannak a személyes adatai kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását

a) Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai.

b) Helyesbítési jog: ha adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását. Kérjük, hogy adatait rendszeresen ellenőrizze, és adatai változásáról legkésőbb 15 napon belül értesítsen bennünket, hogy adatbázisunk mindig naprakész és pontos legyen Önről.

c) Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti hogy az általunk kezelt adatait töröljük.

d) Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk.

e) Tiltakozáshoz való jog: jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat adatai kezelése ellen, ilyen esetben, amennyiben jogszabályi kötelezettség nem indokolja vagy egyéb jogalap nem áll az Adatkezelő rendelkezésére, adatait nem kezeljük tovább, azokat töröljük.

f) Adathordozhatósághoz való jog: az info@kapcsolatmentor.hu e-mail címre küldött kérelmével kérheti adatai hordozását, amely joga gyakorlásával kérheti, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait adjuk ki az Ön részére, vagy ilyen külön kérése és felhatalmazása alapján adjuk át közvetlenül más, Ön által megjelölt szolgáltatónak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy adathordozhatósági kérelmet csak az Ön által megadott, általunk az Ön hozzájárulása alapján és automatizáltan kezelt adatokra lehet előterjeszteni, valamint a más szolgáltatónak történő átadásra vonatkozó adathordozhatósági kérelmet csak akkor tudjuk teljesíteni, ha az műszakilag és biztonságosan lehetséges.

Fenti kérelmei benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.

g) Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adatait hozzájárulása alapján kezeljük, akkor bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.

h) Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Weboldal: http://naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400

A fentieken túlmenően továbbá keresetet indíthat a Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

A fenti jogait az info@kapcsolatmentor.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy a Szolgáltató székhelyére küldött postai levélben terjesztheti elő, ilyen kérelem benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.

A hozzáférési jog keretében történő tájékoztatás kérés körében tájékoztatjuk, hogy a kizárólag papír alapon kezelt adatokról, amennyiben azon más személyek személyes adatai is szerepelnek, a GDPR 15. cikk (3) és (4) bekezdése alapján nem áll módunkban másolatot kiadni, mert azok harmadik személyhez kerülése sérti ezen személyek adatvédelmi és személyhez fűződő jogait.

2. Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla, valamint incidenskezelési szabályzatunknak megfelelően járunk el.

3. Mikor és hogyan módosítjuk a jelen adatkezelési tájékoztatót?

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a www.danubia.hu weboldalon. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.